Nápad založiť The Gym vznikol z myšlienky poskytnúť rekreačným, výkonnostným a vrcholovým športovcom, ale aj ľuďom, ktorí sa doteraz veľmi nehýbali, cvičebný systém, ktorý by pomohol dosiahnuť ich ciele.

thegym-logo-uvod

WORKOUT

Funkčné skupinové tréningy.

IRON GIRLS CAMP

Kondičný tréningový program, momentálne výlučne pre ženy, ktorého systém sa dlhodobo využíva v armádnych zložkách.

VZPIERANIE

Využíva základné pohyby ako dvíhanie a premiestňovanie bremien: rôzne formy tlakov, výrazov, premiestnení, trhov a drepov.

MOVE IT

Predstavuje kondičné kruhové cvičenie s využitím rôznych foriem funkčných pohybov.

TRX

Tréningy vykonávané na závesných systémoch umožňujúcich cvičiť pod rôznymi sklonmi a uhlami.