10 vstupová permanentka

10 ľubovoľných tréningov (okrem IGC). Platnosť je  2 mesiace od aktivácie. Vstupy sú neprenosné. V jeden deň môžete využiť 1 vstup.

Cena: 40 eur.

VIP permanentka

Neobmedzený počet tréningov v danom mesiaci (okrem IGC). Platnosť je 1 kalendárny mesiac od prvého do posledného dňa v danom mesiaci. Vstupy sú neprenosné. V jeden deň môžete využiť 1 vstup.

Cena: 45 eur.

Family permanentka

Neobmedzený počet tréningov v danom mesiaci pre 2 rodinných príslušníkov, resp. pre 2 partnerov v spoločnej domácnosti (okrem IGC). Platnosť je 1 kalendárny mesiac od prvého do posledného dňa v danom mesiaci. Vstupy sú neprenosné. V jeden deň môžu obaja členovia využiť po jednom vstupe. Pri platbe uveďte do poznámky meno a priezvisko oboch členov.

Cena: 70 eur.

Iron Girls Camp

6-týždňový tréningový program, tréningy 2x týždenne., stravovací workshop, meranie telesnej stavby na začiatku a konci campu, „iron girls camp“ tričko.

Cena: 55 eur (pokračovanie 45 eur).