WORKOUT

Funkčné skupinové tréningy.

IRON GIRLS CAMP

Kondičný tréningový program, momentálne výlučne pre ženy, ktorého systém sa dlhodobo využíva v armádnych zložkách.

VZPIERANIE

Využíva základné pohyby ako dvíhanie a premiestňovanie bremien: rôzne formy tlakov, výrazov, premiestnení, trhov a drepov.

MOVE IT

Predstavuje kondičné kruhové cvičenie s využitím rôznych foriem funkčných pohybov.

TRX

Tréningy vykonávané na závesných systémoch umožňujúcich cvičiť pod rôznymi sklonmi a uhlami.