Predstavuje kondičné kruhové cvičenie s využitím rôznych foriem funkčných pohybov.

Tréningový systém využívajúci množstvo funkčných pohybov ale aj izolovaných cvičení, ktoré sú vykonávané v kruhu. Jeden kruh obsahuje 6 až 10 cvikov / pohybov so zameraním na celé telo. Počas tréningu absolvujete 3 až 4 kruhy s 2-3 min. pauzou. Tréning môže byť zameraný na počet opakovaní na danom cviku, alebo na stanovený interval, tzn. čas zaťaženia.