Trénovať môžete u nás buď v skupine alebo individuálne.
Prihlasovanie na skupinové tréningy prebieha prostredníctvom rezervačného systému, do ktorého je potrebné sa zaregistrovať.

Po registrácii v systéme sa môžete na prvé 2 skupinové tréningy prihlásiť bezplatne. Tie je dôležité využiť v priebehu nasledujúcich 7 dní.

Register prihlásených ľudí na daný tréning je obmedzený počtom a v prípade, že daný tréning je plne obsadený, systém Vás zaradí na tzv. „čakačku“. V prípade uvoľnenia miesta na tréningu budete automaticky posúvaní v poradí. Odhlasovanie sa z tréningov je možné najneskôr 3 hod. pred ich začatím. Po vyčerpaní voľných tréningov je potrebné vybrať si permanentku podľa svojich potrieb a uhradiť danú sumu na č.ú.: SK96 7500 0000 0040 2103 8452.
Do poznámky/správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno/á a priezvisko/á + názov balíka. Po pripísaní platby na účet Vám aktivujeme uhradený balík a od tohto momentu sa môžete prihlasovať na tréningy. Prihlasovanie sa na „IRON GIRLS CAMP“ je možné len u trénera (Marcel – 0907 589 219, info@thegym.sk), nakoľko sa jedná o uzavretý 6-týždňový tréningový program!

V prípade potreby nás kontaktujte na t.č.:
0907 589 219 – Marcel (volajte aj v prípade problémov s registráciou, prípadne píšte na: info@thegym.sk)
0905 681 214 – Juraj