Využíva základné pohyby ako dvíhanie a premiestňovanie bremien: rôzne formy tlakov, výrazov, premiestnení, trhov a drepov.

V súčasnej dobe si vzpieranie získava čoraz väčšiu obľubu u športovcov, ale aj u širokej verejnosti. Vychádza zo základných pohybov, ktoré nie sú vykonávané izolovanie, ale vo viacerých rovinách. Pri správnom prevedení a technike dochádza ku komplexnému rozvoju svalového aparátu ako celku, dochádza k prírastkom sily, dynamiky, koordinácie, flexibilite (pohyblivosti) kĺbov.