Funkčné skupinové tréningy.

Základom týchto tréningov je naučiť sa zvládať svoje telo a premiestňovanie rôznych bremien pri vysokej intenzite, správnym spôsobom a bezpečnou technikou. Prvky, ktoré sú spájané v týchto tréningoch vychádzajú predovšetkým zo základnej gymnastiky, vzpierania a atletiky. Cieľom je pripraviť cvičenca na rôzne športové výzvy, ale taktiež aj vybudovať v každom určitú psychickú odolnosť.

Tento systém si na základe svojej vysokej efektivity v pomerne krátkom čase získava popularitu u ľudí pracujúcich v rôznych zásahových zložkách, kde sa vyžaduje výrazná všestranná fyzická pripravenosť. V súčasnej dobe je stále viac vyhľadávaný aj športovcami a športovými klubmi, tiež bežnými ľuďmi rôznych vekových skupín.